Fritid med mening!

PÅSKETREFFET 2018!

Skjærtorsdag (29.03.18) blir det nok en gang arrangert Påsketreff for byens seniorer på Gamle Slaktehuset i Haugesund!