Fritid med mening!

Enda et år med driftsmidler til #meigjengen!

Vi har nok en gang vært så heldige at vi har fått tildelt prosjektmidler til #meigjengen her i Haugesund Røde Kors.
Bufdir har tildelt prosjektet vårt 600 000,- slik at vi kan fortsette å hjelpe ungdommer ut av ensomhet og inn i aktivitet. Dette er vi svært takknemlige og glade for, fordi vi ser hvor mye prosjektet har betydd og betyr for ungdom i vårt lokalsamfunn!