Fritid med mening!

Om Røde Kors Haugesund

altHaugesund Røde Kors (HRK) ble stiftet 30. mars 1917 og er en forening i Norges Røde Kors. Røde Kors Haugesund støtter og arbeider for Røde Kors-aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foreningen driver lokalt arbeide etter Røde Kors' syv prinsipper:

  • HUMANITET
  • UPARTISKHET
  • NØYTRALITET
  • UAVHENGIGHET
  • FRIVILLIGHET
  • ENHET
  • UNIVERSALITET

Idag er Haugesund Røde Kors en aktiv lokalforening med rundt 350 frivillige. Lokalforeningen har et overordnet ansvar for de enkelte avdelingenes aktiviteter, for å dra med alle avdelingene på felles arrangementer og å samordne aktiviteter. Haugesund Røde Kors har 3 avdelinger; Hjelpekorpset, Røde Kors Ungdom og Omsorg. Lokalforeningen har det overordnede ansvaret for totalberedskapen i Haugesund Røde Kors. Selv om hjelpekorpset er best profilert som beredskapsorganisasjon er selvfølgelig både Røde Kors Ungdom og Omsorg aktivt inne og støtter. Under letingen etter savnede etter M/S Sleipners forlis, ble det delegert til Røde Kors Ungdom-medlemmer å lage mat til mannskapene som var ute og letet mens omsorgsgruppen sto parat på huset i tilfelle.

Haugesund Røde Kors flyttet inn i sine nåværende lokaler i Oddagt 8 i 1980. I 1995 utvidet vi med "Annekset" på andre siden av gårdsplassen som også fungerer som Hjelpekorpsets garasje til både ambulanse og mannskapsbil, mens det ovenpå er kjøkken og en sal.