Fritid med mening!

This is the Norwegian Red Cross, Dette er Røde Kors

Denne brosjyren gir deg et innblikk i hva Røde Kors står for, hva organisasjonen utretter, og hvordan du kan være med å gjøre en innsats.