Fritid med mening!

Røde Kors Gården

Røde Kors Gården

Røde Kors-gården ligger sentralt til i Oddagata 8, like ved det Gamle Fødehjemmet. Vår flotte lokalisjon med så god plass og sentral plassering er et stort pluss for foreningen. Dette er en absolutt forutsetning for vår store aktivitet.

 

Røde Kors gården sett utenfra. Hovedbygningen er lengst bak, mens annekset er bygningen til venstre.

 

 

 

Røde Kors Ungdoms sine lokaler på loftet.

 

Haugesund Røde Kors flyttet inn i hovedhuset i 1980. Det er her mesteparten av aktivitetene foregår, og dersom du vil komme innom - er det her kontorene våre er.

Hjelpekorpset har stor aktivitet i lokalene våre, og de disponerer egen stue i hovedbygget, samt. eget sambandsrom og kontor.

Røde Kors Ungdom finner du på loftet i hovedhuset. Her disponerer ungdommene en loftstue med PC'er, TV med TV-spill, sittegruppe og eget møterom.

I 2. etasje har vi storsal med et tilhørende storkjøkken. Storsalen brukes av hele foreningen til alt fra briefing/debriefing ved store ulykker, men også kurs, møter, fester, eller bare kaffeslaberas.

 

Litt av utstyret til hjelpekorpset, plassert i garasjen.

 

I 1995 utvidet vi med et stort anneks med garasje. Hjelpekorpset disponerer hele garasjen som huser en ambulanse, en mannskapsbil, beredskapshengere og utstyr. Over garasjen - i annekset er det enda en storsal med tilhørende kjøkken. Dette disponeres av hele foreningen.

Lokalforeningen står som eier av hele gården, og gården leies ikke ut annet enn til aktive medlemmer i foreningen og profesjonelle møter eller undervisningsformål.