Fritid med mening!

Samværstjenesten

Mange barn opplever samlivsbrudd. For noen blir situasjonen ekstra vanskelig på grunn av de voksnes konflikt. De fleste barna fortsetter å ha god kontakt med både mor og far, men av og til er forholdet mellom foreldrene så vanskelig at barnet mister denne kontakten. 

Målet med samværstjenesten er å lette situasjonen for barn og foreldre, og sikre at barna får ha kontakt med begge foreldrene, selv om de har et anstrengt forhold seg i mellom.
Ved samværskonflikter er det ofte barna som er den tapende part.

Samværstjenesten er et samarbeid mellom Røde Kors, Familieverkontoret og Konfliktrådet.
Saværstjenesten tilbyr transport av barn mellom foreldre som har store problemer ved henting og bringing. Frivillige kan også være tilstede ved samvær med mor eller far.

Det er ikke Røde Kors som avgjør om det er nødvendig med tilsyn eller transport ved samvær. Røde Kors blir bedt om å hjelpe til, etter at en samværsordning er fastsatt, og der begge foreldre ønsker at Røde Kors bidrar til å gjennomføre ordningen.
Oppdragene er bare midlertidige til en annen løsning er på plass.