Fritid med mening!

Sosial Inkludering

Røde Kors har utviklet en rekke aktiviteter for å motvirke ensomhet og skape sosiale nettverk.

Arbeid med barn og unge

Røde Kors tilbyr et mangfold av ulike fritidsaktiviteter for å gi barn og unge tryggere oppvekstvilkår.

Flerkultur

Flere og flere mennesker flytter eller flykter fra det landet de er født og oppvokst i. Røde Kors møter daglig migranter i Norge med store humanitære behov.