Fritid med mening!

Arbeid med barn og unge

Ferie for alle på Utsira, utenfor Haugesund. Foto: Nevruz Ebru Aksu

 

Barn og unge i Norge vokser opp i en av verdens best utbygde velferdsstater. Likevel er det mange som har en barndom og ungdomstid som er preget av store utfordringer. Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølging hjemmefra. Andre vokser opp i familier som har så dårlig råd at de ikke kan delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene. Mange har vanskeligheter med skolearbeidet og får ikke den hjelpen de trenger hjemme. En del vokser også opp i hjem preget av rus, vold og psykiske problemer.

Frivillige i arbeid med barn og unge er trygge voksenpersoner som ønsker å gjøre en forskjell. De frivillige har fått nødvendig opplæring, skrevet under på etikk- og taushetserklæring, samt vist politiattest. Alle barn og unge skal være trygge på våre aktiviteter.

Barnas Røde Kors


Barnas Røde Kors er en fritidsaktivitet for barn mellom 6 og 12 år.

Les mer …

Ferie for Alle

Ferie for Alle er et gratis ferietilbud til barn, unge og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på ferie.

Les mer …

RØFF (Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp)

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) er en aktivitet for ungdommer mellom 13 og 17 år. Her lærer du masse om å ferdes i naturen både sommer og vinter og førstehjelp!

 

Du trenger ikke være Superman for å bli med i RØFF. Men det kan hende du ender opp slik; for du får vært mye ute, blir i bedre form, lærer livsviktig førstehjelp, lærer om natur og friluftsliv, og får sjansen til å møte nye turkamerater. Her skal vi ha det gøy! Aktiviteten er gratis og Røde Kors stiller med nødvendig utstyr når det trengs.

RØFF-deltakerne møtes den 2. fredagen i hver måned, kl.18:00 - 21:00 på Røde Kors-huset i Haugesund. Første møte for RØFF er 19. januar 2018.

RØFF drives av Haugesund Røde Kors Hjelpekorps

 

Bilderesultat for RØFF logo