Fritid med mening!

Visitortjenesten

Røde Kors tilbyr besøk og fortrolige samtaler med innsatte i fengsel.

 

Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Den innsatte er utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Gjennom Røde Kors visitortjeneste får den innsatte en å dele tankene sine med. En nøytral samtalepartner som ikke fordømmer og et medmenneske som lytter. Den fortrolige samtalen på cella eller besøksrommet er kjernen i visitortjenesten.

Avstanden mellom livet på cella og livet utenfor fengselet er stor. En visitor er på mange måter den innsattes vindu mot verden utenfor. Visitoren kan gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet ved å være et helt vanlig medmenneske som frivillig kommer på besøk.

Det stilles strenge krav til visitorene og hvordan tjenesten utføres. Retningslinjer for tjenesten er utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Røde Kors. Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode og all kontakt mellom innsatt og visitor opphører i det den innsatte løslates eller overføres til et annet fengsel.